Изолация XPS Фомборд IZOCAM

Описание на продукта:

Плочите Фомборд се използват в топлоизолационни системи при изолация на сгради. Предлагат се с гладка или грапава повърхност и дебелини от 1 до 15 см. Плоскостите притежават отлични изолационни свойства, висока механична устойчивост и якост на натиск, както и устойчивост на дифузия на водни пари.

Изолационните плочи XPS Фомборд IZOCAM се прилагат за изолация на: външни стени, плоски покриви, скатни покриви, фасади, подове, основи и др. Плоскостите са с различна якост на натиск в зависимост от тяхното приложение.

Топлоизолационната система с XPS включва:

- Лепило
- Топлоизолационна плоскост от XPS
- Пирон дюбел
- Основен шпакловащ слой
- Армираща мрежа (стъклофибърна)
- Втори шпакловащ слой, грунд и мазилка в зависимост от системата (или боя)

Цена: при запитване

Запитване

Детайли за фирмата:

Ди Трейд Груп ООД | София

web: https://di-tradebg.com | email: [email protected]

Адрес: София, ж.к. Дружба 1, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №41

Телефон: 029731565

Основна дейност:

Специализиран търговец на материали и системи в областта на топлоизолацията, звукоизолациите, сухото строителство, строителна химия, поликарбонатни плоскости и окачени тавани.